Muzeum Stefana Żeromskiego

Wizyta w Muzeum Lat Szkolnych Stefana Żeromskiego to nie lada gratka dla wszystkich wielbicieli pisarza, a także doskonały pomysł na zainteresowanie uczniów sylwetką autora i jego dziełami, uczynienie go postacią bardziej prawdziwą i bliską. Można tu bowiem zobaczyć fotografie małego Stefana Żeromskiego, jego charakter pisma, oceny, jakie dostawał w szkole, a nawet podobizny jego pierwszych miłości: Ludwiki Dunin-Borkowskiej, Heleny Skierskiej i Heleny Radziszewskiej.

Siedzibą muzeum jest budynek dawnego kieleckiego gimnazjum, w którym, w latach 1874-1886, uczył się nastoletni Stefan Żeromski. Szkołę tę ukończyli także inni sławni Polacy z Aleksandrem Głowackim (Bolesławem Prusem) i Gustawem Herlingiem-Grudzińskim na czele.

W 1962 roku szkoła, z powodu złego stanu technicznego budynku, przeniosła się do nowego gmachu. Stary został natomiast wyremontowany i, na wniosek ówczesnej kustosz Muzeum Świętokrzyskiego, Aleksandry Dobrowolskiej, przekształcony w muzeum poświęcone chlubie Kielecczyzny – Stefanowi Żeromskiemu.

Muzeum posiada w swoich zbiorach liczne rękopisy utworów Żeromskiego, między innymi: fragment noweli „Z odczytem” (1907 r.), jedyny zachowany fragment powieści „Wierna rzeka” (1912 r,), czystopisy utworów „Wszystko i nic” (1914 r.) i „Sen o chlebie” (1915 r.). Poza tym zobaczyć tu można także listy pisarza, jego świadectwa szkolne, fotografie z lat szkolnych i pierwsze wydania jego utworów. Najbardziej unikalnym eksponatem jest chyba jednak płyta gramofonowa z 1924 roku z nagranym głosem Żeromskiego.

Zwiedzający mogą się także przenieść w czasie do dziewiętnastowiecznej sali lekcyjnej, wyposażonej w obowiązkowe: ławki, deki, dyscyplinę, dziennik lekcyjny, liczydło, dzwonek szkolny, zeszyty, pióra i kałamarze. W zainscenizowanej klasie znajduje się także katedra nauczycielska, Godło Rosji, zegar i zabytkowa mapa Zaboru Rosyjskiego.

Na podstawie pamiątek, pochodzących z domu Żeromskiego, oraz opisów, jakie znajdują się w jego „Dziennikach” oraz „Syzyfowych pracach”, odtworzono w muzeum wygląd saloniku rodziny Żeromskich.

Muzeum otwarte jest we wtorki, czwartki, piątki i niedziele w godzinach od 9:00 do 15:30,a w środy od 11:00 do 17:30. W poniedziałki i soboty – nieczynne.

W niedzielę wstęp do muzeum jest bezpłatny.

 

Brak komentarzy.

Zostaw komentarz