W Kielcach zaprezentowano pamiątki po zamordowanym … – wPolityce.pl

Przekazując to co prezentuje dział informacji Archiwalia po zamordowanym przez hitlerowców prezydencie Kielc Stefanie Artwińskim zaprezentowano w piątek podczas uroczystej sesji rady miejskiej. Sesję zorganizowano z okazji 150 rocznicy urodzin ostatniego przedwojennego prezydenta stolicy  w artykule „W Kielcach zaprezentowano pamiątki po zamordowanym …wPolityce.pl”:

Bohaterski prezydent uhonorowany. Pamiątki oficjalnie w Muzeum […] sprawdź pełny artykuł ».

Jak przedstawisz te zdarzenia? Dołącz do wymiany relacji na ten temat

Brak komentarzy.