Dostawa sprzętu i oprogramowania komputerowego dla … – Puls Biznesu

Informując o tym co przedstawia dział informacyjny Puls Biznesu w artykule „Dostawa sprzętu i oprogramowania komputerowego dla …”:

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Dostawa sprzętu i oprogramowania komputerowego dla Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Kielcach. Szczegółowe wymogi oraz orientacyjne wielkości podane są w opisie […] sprawdź pełny artykuł ».

Jak opiszesz te wiadomości? Dołącz się do panelu dyskusyjnego na na temat tego zdarzenia

Brak komentarzy.